Ontwerphouding

Een goed gebouw of woning ontstaat uit een voortdurend ontwerpproces. Opdrachtgever, gebruiker, en architect werken samen totdat er consensus is over het ontwerp. Aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en ruimtelijke inpassing in de omgeving zien wij vanzelfsprekend als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Onze architectuur is herkenbaar door de zorgvuldigheid waarmee we werken om het programma van eisen te vertalen naar een bruikbaar gebouw. Een gebouw waarbij elke ruimte zijn eigen karakter heeft. Dat betekent aandacht voor plattegrond, routing, ruimtelijkheid en budget.

Begrip van de wensen van de klant en de beheersing van het bouwproces vormen de kern van onze ontwerphouding.