Organisatie

Ons bureau kent een platte, efficiënte organisatie. De grootte van ons bureau maakt het mogelijk om snel en alert te reageren. Een team aangestuurd door de directeur/oprichter, een bedrijfsbureau , diverse architecten, constructeurs en een flexibele pool van multidisciplinaire materie deskundigen maakt dat wij op een flexibele wijze kunnen reageren op wensen van onze clientèle.